Startsida
Life & Natura 2000

Medverkande

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län och ett flertal olika lokala organisationer som tillsammans bidrar till projektet. I flera fall ansvarar en organisation för det hela genomförandet av en del i projektet, exempelvis ansvarar Jämtkraft för att skapa fria vandringsvägar förbi sina kraftstationer i Billstaån. 

EU-kommissionen bekostar cirka halva projektet, nästan två miljoner Euro. Svenska Hav- och vattenmyndigheten står för ungefär en fjärdedel av finansieringen, en miljon euro. Den sista fjärdedelen finansieras av partnerorganisationerna själva och Länsstyrelsen i Jämtlands län. De organisationer som medverkar direkt i projektet är: 

Utöver organisationerna ovan finns fler som kommer att medverka vid seminarier eller annat som projektet arrangerar. Att så många av de organisationer som verkar kring de tre sjöarna finns med har stor betydelse för att projektet ska gå att genomföra. 

Tack alla ni som medverkar i projektet!

 

Aktuellt

Välkommen till vårt seminarium!

Nu är det dags att knyta ihop säcken! Den 14-15 maj håller vi ett seminarium om vattenvård i perspektivet av ett förändrat [ ... ]

Läs mer...
Nu river vi Långränndammen i Gimån
Nu river vi Långränndammen i Gimån

Efter många turer är arbetet med att riva den gamla flottningsdammen i Gimån igång. Det var först oklart vem som var ansvar [ ... ]

Läs mer...

Följ vårt arbete!