Skip to main content

Kontakta Länsstyrelsen

Projektet Triple lakes drevs av Länsstyrelsen tillsammans med partnerorganisationerna. Om du har frågor om projektet eller någonting som projektet arbetade med är du välkommen att kontakta Vattenenheten på Länsstyrelsen Jämtland. Här hittar du kontaktinformation till Länsstyrelsen.

Personalen i projektet

Malin Bernhardsson och Pierre Samuelsson har arbetat som projektledare. Malins favorit bland sjöarna är Revsundssjön: "Fin tallskog, perfekta badplatser och den enda sjö där jag någonsin lyckats fånga en fisk!" Pierre Samuelsson ansvarade för projektets åtgärder i fält. Pierre har två favoriter i projektet: "Locknesjön, för sitt trolska gröna klara vatten och för Forsaån som omgärdas av hällmark med tallar. Ser man hällristningarna så inser man även att vi är många, många generationer som dragits till platsen, lite svindlande att tänka på hur det såg ut på den tiden. Men samtidigt, Näkten som känns lite mer sträv, rejäl och robust med sin karga strandlinje i sydost och avrinningen genom Billstaån som trots att den blivit så hårt ansatt av oss under många hundra år är tilldragande och vacker."

Ingemar Näslund har varit  är vårt sakkunniga stöd i projektet som också till stor del står bakom att det blivit verklighet. Om han måste välja en favorit blad sjöarna (vilket han motvilligt gör) blir det Näkten:"Den har allt, stor diversitet i habitat, arter och omgivande miljöer. Vacker förstås och en mångfacetterad historik kring hur man använt den, inte minst kring fisket."

Malin Bernhardsson

Pierre Samuelsson

Ingemar Näslund


Fotografier på triplelakes.se

© Länsstyrelsen Jämtlands län om ej annat anges.