Skip to main content

Ladda ned material

Varsågod att ladda ned pdf-filer ur vårt fil-arkiv:

Information om projektet

Triple Lakes 2019

Presentation av Triple Lakes projektet 2019

Magasin tre sjöar

Ett magasin om vattenvård i Näkten, Locknesjön och Revsundssjön

Tre Sjöar - ett projekt

Vår bok i pdf-format

Broschyr Triple Lakes

Presentation av Triple Lakes projektet 2014

Projektet åtgärder

Karta Billstaån

Besök Billstaån, spännande miljö för både människor och fisk.

Karta Näkten

Skådespel under vatten i Oktober. Besök Näkten.

Karta Skidån

Skogsbruk vid vatten. Besök Skidån.

Informationsblad Gimån

Här längs Gimån vill vi visa exempel på hur människan använt sig av vattendragen och hur detta har påverkat förutsättningarna för livet i vattnet.

Skidån

Skidån - Skogsbruk vid vatten

Publikationer

Examensarbete: Röding i Näkten

Fiskares uppfattning om förändring i status hos ett rödingbestånd i en Jämtländsk sjö.

Presentationer från slutseminarier

Projekt Triple Lakes

Projekt för bättre vatten - reflektioner efter fem års arbete

SMHI - Sjöar i förändring

Beskrivning resultat från två projekt där SMHI tittat på hur sjöars temperatur- och isförhållanden förändras i framtida klimat.

Näkten, Locknesjön och Revsundssjön - de stora sjöarnas ekologi

Gunnar Öhlund. Institutionenför ekologi, miljö och geovetenskap. Umeå Universitet.

Klimatförändringar i sjöar och vattendrag

Klimatförändringar i sjöar och vattendrag: Förvaltningoch restaurering (SLU)

Vård, skötsel och restaurering av sötvattensmiljöer

Helhetsperspektiv med Grön infrastruktur (GI) och regionala handlingsplaner för GI. Havs- och Vattenmyndigheten

Handbok om upp- och nedströmsanordningar

Handbok om upp- och nedströmsanordningar (SLU)

Lax och öring i Vänern

Lite om och kring lax och öring från Vänern, presenterat av Robert Skogh

ReBorN - LIFE

Restoration of Boreal Nordic rivers. Länsstyrelsen Västerbotten.