Skip to main content

Projektet har på flera olika sätt lett till bättre förutsättningar för öringen.

Mål

Vårt mål har varit friskare livsmiljöer och långsiktigt rent vatten i sjöarna. Ekosystem som är motståndskraftiga mot yttre förändringar, så kallad resiliens. För en del av åtgärdena har vi sett resultat direkt, andra kommer ta längre tid. Några exempel på resultat som vi har uppnått redan under projekttiden är:

  • 275 000 m2 restaurerade habitat (livsmiljöer)
  • 59 km strömmande habitat som idag inte är tillgängligt på grund av vandringshinder
  • 800 m2 funktionella lekområden för fisk
  • starkare populationer av typiska arter, exempelvis flodpärlmussla

Vi har utvärderat arbetet kontinuerligt under projekttiden. Vi hoppas att arbetet i projektet hatt lett till en ökad medvetenhet om landskapets vatten som resurs, mer hållbar användning av mark och vatten och långsiktigt minskad tillförsel av näringsämnen och sediment till vattenmiljöer.